ERP Modülleri > Üretim Yönetimi > Üretim Zekası

PRI

Production Intelligence

Üretim Zekası

caniasERP Üretim Zekası – Production Intelligence (PRI) modülü ile işletmelerin tüm üretim süreçlerini detaylı bir şekilde raporlayabilmek mümkündür.

Tesis, Üretim Hattı, Kapasite Grupları ve İş Merkezleri için tanımlanabilen KPI’lar (Anahtar Performans Göstergeleri) ile Üretim ortamının verimliliği gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Son derece esnek bir yapıya sahip olan KPI tanımlamaları sayesinde, sistemde tanımlı üretim ortamları için belirlenen periyot bazında sapmalar takip edilebilir.

TOPLAM EKİPMAN VERİMLİLİĞİ (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS – OEE)

Yalın üretim uygulamalarında kullanılan araçlardan biri olan Toplam Ekipman Verimliliği (OEE), işletme bünyesindeki makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına odaklanmaktadır. Kullanılabilirlik, Performans ve Kalite olmak üzere üç ana faktöre bağlı olan OEE; duruşlar, arızalar, fire, yeniden işleme gibi kayıplar üzerinde durmaktadır.

Üretime harcanan zamanın üretim için planlanan zamana oranıyla Kullanılabilirlik skoru, gerçekleşen hızın üretim emri tarafında planlanan hıza oranıyla Performans skoru, kaliteli ürün miktarının toplam ürün miktarına oranıyla da Kalite skoru elde edilir ve bu üç skor çarpılarak Toplam Ekipman Verimliliği hesaplanır.

OEE raporu, tablo ve histogram üzerinde incelenebileceği gibi günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlar ve malzeme, kapasite grubu, iş merkezi, vardiya, personel bazında gruplama yapılarak da incelenebilmektedir.

CANLI ÜRETİM İZLEME

Üretim Zekası modülünde bulunan Canlı Üretim İzleme özelliği sayesinde belirtilen iki tarih arasında iş merkezlerindeki üretim proseslerini, kullanıcı tarafından belirlenen anahtar performans göstergeleri üzerinden periyot bazında takip etmek mümkündür. Her bir iş merkezine ait anlık operasyon bilgileri, canlı hız grafiği, planlanan-gerçekleşen aktivite süreleri, kaliteli ürün, fire ve yeniden işleme miktarları gibi detay bilgilere de erişilebilmektedir.

DETAY RAPORLAMA

Üretim Zekası modülü kullanılarak, üretim emri operasyonu bazında planlanan ve gerçekleşen aktivite süreleri ile fire, yeniden işleme, yan ürün ve ürün miktarları belirlenen iki tarih arasında listelenerek karşılaştırılabilir. Operasyon sonucu oluşacak malzemeye ait bir onay metriği bulunuyorsa, bu verileri raporlamak da mümkündür. Raporlama işlemi, tablo veya histogram üzerinde olabilmektedir.

ENTEGRASYON

Üretim Zekası modülü, Üretim Yönetimi ve Otomasyon modülleri ile senkronize bir şekilde çalışmaktadır. Otomasyon modülüyle toplanan üretim ortamı verileri Üretim Zekası modülünde yorumlanarak anlamlı hale getirilir ve üretim hatlarının kontrolü sağlanır.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

•    İstenen periyotta istenen gruplama
•    OEE, Kullanılabilirlik, Performans ve Kalite Skorları
•    Gerçekleşen ve planlanan üretim miktarları ve süreleri
•    Gerçekleşen ve planlanan aktivite süreleri
•    Duruş kodlarına göre duruş süreleri ve frekansı
•    Fire kodlarına göre fire miktarları ve frekansı
•    Yeniden İşleme kodlarına göre Yeniden İşleme Miktarları ve frekansı
•    Ek bilgiler (Sıcaklık, basınç vb.) beklenen/gerçekleşen raporu
•    Yan ürün üretim miktarları
•    Personel bazında üretim miktarları, üretim ve duruş süreleri